JOBS

Find The Jobs at Thai Nisshin Plant Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

( จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตรา )

พนักงานเขียนแบบ

( จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรา )

วิศวกรสนาม

( จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตรา )

วิศวกรงานระบบ

( จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตรา )

วิศวกรประจำสำนักงาน

( จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรา )

วิศวกรโครงการ

( จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรา )

โฟร์แมนก่อสร้าง

( จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตรา )